Terminarz dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek Scenografia


I etap

Ocena dorobku artystycznego kandydata
04.09.2017 – 07.09.2017 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów – na stronie internetowej www.asp.waw.pl
11.09.2017 w godzinach 10:00-14:00 – przyjmowanie teczek na Wydziale Scenografii przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
12.09.2017 – ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do II etapu


II etap

Egzamin praktyczny
18.09.2017, w godzinach 9:00-15:00 – pierwsza praca projektowa
19.09.2017, w godzinach 9:00-15:00 – druga praca projektowa


III etap

Autoprezentacja połączona z przeglądem prac
20.09.2017, od godziny 9:30 – autoprezentacja
26.09.2017 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019