TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

ROK AKADEMICKI 2017/2018


  • dla kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Grafika


II nabór


01-04 września 2017  zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów


WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ (kliknij)


05 września 2017 godz. 14.00 – 18.00

oraz

06 września 2017 godz. 10.00 – 14.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na licencjackie studia niestacjonarne


12 września 2017 godz.16.00 wywieszenie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji


14 września 2017 od godz.10.00 autoprezentacja


15 września 2017  wywieszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na I rok studiów


  • dla kandydatów na niestacjonarne wieczorowe studia drugiego stopnia kierunek Grafika


04-10 września 2017 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów


WAŻNE! BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ (kliknij)


11 września 2017 godz. 14.00 – 18.00      

oraz

12 września 2017 godz. 10.00 – 14.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na magisterskie studia niestacjonarne


19 września 2017 ok. godz. 16.00 wywieszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na niestacjonarne studia magisterskie

UWAGA! DODATKOWY NABÓR NA WIECZOROWE STUDIA MAGISTERSKIE:

16 – 17 WRZEŚNIA 2017 – ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE KANDYDATA PRZEZ FORMULARZ UMIESZCZONY NA STRONIE (kliknij)

18 WRZEŚNIA 2017 GODZ 10:00 -18:00 – PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD KANDYDATÓW NA NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE

19 WRZEŚNIA 2017 ok.16:00 – OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH


  • dla kandydatów na zaoczne studia drugiego stopnia kierunek Grafika


04-17 września 2017 zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów


WAŻNE!       BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ (kliknij)


21 września 2017 godz. 14.00 – 18.00

oraz

22 września 2017  godz. 10.00 – 14.00 przyjmowanie teczek i dokumentów od kandydatów na magisterskie zaoczne studia niestacjonarne (dwa dni)


27 września 2017  ok godz. 10.00 – wywieszenie list osób dopuszczonych do autoprezentacji


28 września 2017 godz. 10.00 – autoprezentacja


29 września  2017 ok. godz. 16.00 wywieszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na niestacjonarne zaoczne studia magisterskie


  • dla kandydatów na niestacjonarne studia trzeciego stopnia na Wydziale Grafiki


 

04-07 września 2017

 

 

zgłoszenie elektroniczne kandydata wysyłanie formularza dla kandydatów 

 

 

WAŻNE!       BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ (kliknij)

 

 

08 września 2017 w godz. 10.00 – 18.00

 

 

przyjmowanie dokumentów od kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie (dwa dni)

20 września 2017 ok. godz. 16.00  

wywieszenie listy osób dopuszczonych i niedopuszczonych do II etapu egzaminu

 

25 września 2017 od godz. 16.00

 

II etap egzaminu – rozmowa z osobami zakwalifikowanymi

 

29 września 2017 ok. godz.10.00  

wywieszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na niestacjonarne studia trzeciego stopnia

 


Przeniesienia na kierunek Grafika – studia niestacjonarne


Studia pierwszego stopnia


Termin upłynął


Studia drugiego stopnia (wieczorowe)


11 września 2017 godz. 14.00 – 18.00

oraz

12 września 2017 godz. 10.00 – 14.00 przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na magisterskie wieczorowe studia niestacjonarne

 


Studia trzeciego stopnia


08 września 2017 w godz. 10.00 – 18.00

przyjmowanie dokumentów w sprawie przeniesień na niestacjonarne studia trzeciego stopnia


 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019