TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

ROK AKADEMICKI 2017/2018


  • dla kandydatów na kierunek Historia Sztuki prowadzony przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – stacjonarne studia pierwszego stopnia


 22.05 – 02.06.2017 r. – zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie formularza dla kandydatów – kliknij


 05. i 06.06.2017 r. godz. 10-14 – składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dokumentów i portfolio, teczki z pracami powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata (dowiedz się więcej)


 13.06.2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji


 03.07. – 04.07.2017 r. – autoprezentacja


 06.07.2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia


Terminarz do pobrania – kliknij


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019