TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

ROK AKADEMICKI 2017/2018


  • dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia i stacjonarne jednolite studia magisterskie Wydziałów:

    Architektury Wnętrz, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Malarstwa, Rzeźby, Scenografii, Sztuki Mediów, Wzornictwa

  • nie dotyczy kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
  • jeśli chcesz zapoznać się z terminarzem dla kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – kliknij

 08 – 19.05.2017 r. – zgłoszenie elektroniczne kandydata – wypełnienie formularza dla kandydatów – kliknij


 29 i 30.05.2017 r. godz. 10-14 – składanie w dziekanatach właściwych wydziałów dokumentów i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata (dowiedz się więcej)


 06.06.2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do dalszego etapu egzaminów – egzaminu praktycznego


 19 – 24.06.2017 r. – egzamin praktyczny, w tym dla kierunku Sztuka Mediów etap przygotowania do autoprezentacji w dniach 22-23.06.2017 r.


 28.06.2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji


 03.07. – 04.07.2017 r. – autoprezentacja


 03.07. 2017 r. test z chemii dla kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, którzy nie zdawali chemii na maturze


 06.07.2017 r. około godz. 15 – opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia


Terminarz do pobrania – kliknij


 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019