Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Terminarz – studia stacjonarne I stopnia oraz stacjonarne studia jednolite

Zakończyliśmy rekrutację na kierunek:

Malarstwo – studia jednolite,

Grafika – studia jednolite,

Architektura Wnętrz – stacjonarne studia I stopnia,

Scenografia – stacjonarne studia I stopnia,

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki – studia jednolite,

Wzornictwo – stacjonarne studia I stopnia,

Historia Sztuki – stacjonarne studia I stopnia,

Sztuka Mediów – stacjonarne studia I stopnia.  


WYDZIAŁ RZEŹBY ASP W WARSZAWIE

OGŁASZA II NABÓR NA STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Terminarz dla kandydatów na studia stacjonarne jednolite magisterskie:

 

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

  • 12 – 13.09.2018 r. 1000 – 1400 składanie teczek i dokumentów przez kandydatów w dziekanacie Wydziału Rzeźby przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39; pokój nr A.01 (antresola)

 

  • 14.09.2018 r. ok. godz. 1500 opublikowanie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do egzaminu praktycznego

 

  • 17 – 19.09. 2018 r. – egzamin praktyczny

 

  • 21.09.18 ok. godz. 1500opublikowanie listy osób zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do autoprezentacji

 

  • 24.09.18 godz. 1000autoprezentacja; sala nr A.03 (antresola)  ul. Wybrzeże  Kościuszkowskie 37/39

 

  • 26.09.18 ok. godz. 1500  – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych na I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

 

  *

Egzamin praktyczny rozpocznie się dnia 17 września 2018 r.godz. 900 w budynku Wydziału Rzeźby przy ul. Spokojnej 15

 Przebieg egzaminu praktycznego dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji na studia jednolite magisterskie kierunek Rzeźba:

 

17.09.18  godz.  900 – 1300 – rysunek z modela oraz godz. 1400 – 1800 kompozycja rysunkowa

18.09.18  godz.  900 – 1300 oraz godz. 1400 – 1800 głowa z modela

19.09.18  godz.  900 – 1300kompozycja rzeźbiarska

 

Plik do pobrania:

TERMINARZ - WYDZIAŁ RZEŹBY II NABÓR

TERMINARZ – WYDZIAŁ RZEŹBY II NABÓR