Terminarz – studia stacjonarne I stopnia oraz stacjonarne studia jednolite

Plik do pobrania:

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


Dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia i stacjonarne jednolite studia magisterskie z wyjątkiem kierunku Grafika i kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną oraz kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

 • 21–22.05.2018 r. 10–14 – składanie w dziekanatach właściwych wydziałów dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem  i nazwiskiem kandydata
 • 29.05.2018 r. ok. godz. 15 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych  i niedopuszczonych do egzaminu praktycznego
 • 18–22.06.2018 r. – egzamin praktyczny
 • 27.06.2018 r. ok. godz. 15 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych  i niedopuszczonych do autoprezentacji
 • 02 i 04.07.2018 r. – autoprezentacja
 • 05.07.2018 r. do godz. 18 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta jest zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 04.07.2018 do godz. 14.00.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.

 


Dla kandydatów na  kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

 • 21–22.05.2018 r. 10–14 – składanie w dziekanatach właściwych wydziałów dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem  i nazwiskiem kandydata
 • 29.05.2018 r. ok. godz. 15 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych  i niedopuszczonych do egzaminu praktycznego
 • 18–22.06.2018 r. – egzamin praktyczny
 • 27.06.2018 r. ok. godz. 15 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych  i niedopuszczonych do autoprezentacji
 • 02.07.2018 r. godz. 10 – test z chemii dla kandydatów, którzy nie zdawali chemii na maturze
 • 02.07.2018 r. od godz. 14 i 04.07.2018 r. – autoprezentacja
 • 05.07.2018 r. do godz. 18 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 04.07.2018 do godz. 14.00.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.

 


Dla kandydatów na kierunek Historia Sztuki – stacjonarne studia pierwszego stopnia

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

 • 11–12.06.2018r. 10–14 – składanie w dziekanacie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dokumentów* i portfolio, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 18.06.2018 r. ok. godz. 15 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji
 • 03–04.07.2018 r. – autoprezentacja
 • 05.07.2018 r. do godz. 18 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia I stopnia na kierunek Historia Sztuki jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu autoprezentacji.

*Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.

 


Dla kandydatów na kierunek Grafika – stacjonarne jednolite studia magisterskie

WAŻNE!

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata każdy kandydat musi wstawić zdjęcie cyfrowe odpowiadające wymogom zamieszczonym na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja/Ogłoszenia rekrutacyjne.

 • 21–22.05.2018 r. godz. 10–14 – składanie w dziekanacie Wydziału Grafiki dokumentów*  i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata
 • 18–21.06.2018 r. – ocena prac plastycznych połączona z autoprezentacją
 • 25.06.2018 r. do godz. 15 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych  i niedopuszczonych do egzaminu praktycznego
 • 27–29.06.2018 r. – egzamin praktyczny
 • 05.07.2018 r. do godz. 18 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

UWAGA!

Tegoroczny maturzysta będący kandydatem na studia na kierunek Grafika jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu świadectwo dojrzałości w terminie do dnia 04.07.2018 do godz. 14.00.

 *Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych teczkach.

 


 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018