Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komunikaty

Wydział Wzornictwa

 

KOMUNIKAT nr 1
UCZELNIANEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
z dnia 21 marca 2022 roku
w sprawie obowiązku składania przez kandydatów
cyfrowego portfolio

 

Na podstawie pkt. II.17. Rozdziału IV Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2022/2023, będącego załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 18/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 29 czerwca 2021 roku, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala, co następuje:

I. Na kierunki:

1. Architektura Wnętrz – stacjonarne studia I stopnia
2. Architektura Wnętrz – stacjonarne studia II stopnia
3. Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia I stopnia
4. Architektura Wnętrz – niestacjonarne studia II stopnia
5. Rzeźba – jednolite stacjonarne studia magisterskie
6. Sztuka Mediów – stacjonarne studia I stopnia
7. Sztuka Mediów – stacjonarne studia II stopnia
8. Sztuka Mediów – niestacjonarne studia I stopnia
9. Sztuka Mediów – niestacjonarne studia II stopnia
10. Wzornictwo – stacjonarne studia I stopnia
11. Wzornictwo – stacjonarne studia II stopnia

kandydat zobowiązany jest zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata portfolio cyfrowe w terminie rejestracji kandydatów na dany kierunek studiów, zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym. 

II. Portfolio cyfrowe musi być cyfrowym odzwierciedleniem prac kandydata umieszczonych w teczce z pracami.

III. Zamieszczenie portfolio cyfrowego w Internetowej Rejestracji Kandydata nie zwalnia kandydata z dostarczenia teczki z pracami. Brak teczki z pracami skutkuje wykluczeniem kandydata
z postępowania rekrutacyjnego.

IV. Brak zamieszczenia portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, mimo dostarczenia teczki z pracami, skutkuje wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ASP w Warszawie

dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni