Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opłaty

Wydział Wzornictwa

Numer konta bankowego


Numer konta bankowego (Wydział Wzornictwa)  STUDIA STACJONARNE

33 1240 6960 2206 0000 0620 0012


 

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 (wersja DOC)Zarządzenie nr 18/2022
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023
(wersja DOC)

Zarządzenie nr 18/2022 Rektora ASP w Warszawie w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023 (wersja PDF)
Zarządzenie nr 18/2022
Rektora Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2022/2023
(wersja PDF)