Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Wzornictwa

na rok akademicki 2021/2022

Dla Kandydatów na STUDIA I STOPNIA na kierunek WZORNICTWO w zakresie PROJEKTOWANIA PRODUKTU I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

Portfolio cyfrowe składane w I etapie rekrutacji powinno zawierać następujące elementy:

 1. Obowiązkowy projekt do teczki zrealizowany według zasad określonych w osobnym dokumencie, opublikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w terminie na 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji. Projekt przedstawiony na 1-2 slajdach. Temat podany jest w menu: „Tematy do teczki”.
 2. Fotografie różnorodnych prac malarskich. Temat dowolny (związany   obserwacją natury: postać, martwa natura, pejzaż etc), wykonany dowolną techniką malarską (farba akrylowa, olejna, tempera etc). Ilość: nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 obrazów. Format dowolny, wskazane jest, aby w portfolio znalazły się także fotografie prac w formacie 50×70 cm lub większym.
 3. Fotografie różnorodnych prac rysunkowych. Temat studium modela (ujęcie pełnej postaci w różnych pozach), wykonany węglem, tuszem lub w technikach mieszanych. Ilość: nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 rysunków. Format dowolny, wskazane jest, aby w portfolio znalazły się także fotografie minimum dwóch prac w formacie 100×70 cm lub większym.
 4. Fotografie maksimum 10 szkiców malarskich i rysunkowych. Temat, technika i format dowolny.
 5. 1-2 slajdy ze szkicami minimum 5 złożonych przedmiotów codziennego użytku, z podkreśleniem zasad ich budowy oraz sposobu działania.
 6. Opcjonalnie maksimum 10 slajdów zawierających dokumentację prac projektowych, fotografii, szkiców itp. pokazujących dotychczasowy dorobek kandydata. Kandydat może być proszony o przedstawienie teczki z oryginałami.

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego składanego w I etapie rekrutacji:

 1. Utworzyć plik PDF zawierający slajdy z wszystkimi pracami z podziałem na kategorie: projekt do teczki, malarstwo, rysunek, opcjonalnie prace dodatkowe, oddzielone przekładkami na białym tle z tytułem Praca Projektowa, Prace malarskie itp.
 2. Prace należy umieścić w poziomie lub w pionie, na każdej stronie jedna praca lub plansza.
 3. Fotografie prac umieszczone w portfolio powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi jako plik RGB i „wklejone” w dokument PDF.
 4. Portfolio cyfrowe w postaci pliku PDF należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_WzornictwoProdukt_portfolio
 5. Na początku portfolio należy zamieścić spis wszystkich prac według schematu: str.2-3 Praca projektowa itd. oraz oświadczenie o autorstwie wszystkich prac wymienionych w spisie.
 6. Portfolio nie może przekroczyć 25 Mb.
 7. Jeśli portfolio przekroczy 25 Mb, można go podzielić na więcej plików PDF. Należy je wtedy nazwać odpowidnio: Nazwisko_Imię_WzornictwoProdukt_porftolio1 itd.
 8. Plik / pliki PDF stanowiące portfolio, należy umieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Etap II rekrutacji:

Przed przystąpieniem do rozmowy on-line, w ramach II etapu rekrutacji, tj.: autoprezentacji, należy przygotować plik PDF zawierający zdjęcia, szkice lub film na temat przygotowania i procesu pracy nad projektem do teczki umieszczonym w portfolio elektronicznym z pierwszego etapu. 

Wymagania techniczne dotyczące pracy składanej w II etapie rekrutacji, tj.: autoprezentacji:

 1. Utworzyć prezentację zapisaną w pliku PDF o wielkości maksymalnie 25 Mb, zawierający maksymalnie 10 slajdów lub film zapisany w pliku AVI lub MP4 o wielkości maksymalnie 150 Mb, którego odtwarzanie zajmie maksymalnie 3 minuty.
 2. Plik należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_WzornictwoProdukt_autoprezentacja
 3. Plik należy umieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, przed planowanym spotkaniem on-line. Na spotkanie kandydat zostanie zaproszony elektronicznie mailem.

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

 

Dla Kandydatów na STUDIA I STOPNIA na kierunek WZORNICTWO w zakresie PROJEKTOWANIA UBIORU

Portfolio cyfrowe składane w I etapie rekrutacji powinno zawierać następujące elementy:

 1. Obowiązkowy projekt do teczki zrealizowany według zasad określonych w osobnym dokumencie, opublikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji. Projekt przedstawiony na 1-2 slajdach. Temat podano w menu „Tematy do teczki”.
 2. Fotografie prac malarskich: temat: dowolny, preferowane prace z natury (model, martwa natura, pejzaż etc), ilość nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 obrazów, technika dowolna (akryl, tempera, olej, gwasz).
 3. Fotografie prac rysunkowych: temat dowolny, preferowane prace z natury (model-studium postaci ujęcie pełnej postaci w różnych pozach format 100×70, martwa natura, pejzaż etc), ilość: nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 rysunków, technika: ołówek, grafit, sepia, lub lawowanie. Format dowolny, wskazane jest, aby w portfolio znalazły się fotografie przynajmniej pięciu prac rysunkowych w formacie 100×70 cm lub większym.
 4. Szkicownik – fotografie wybranych prac ze szkicownika prowadzonego przez kandydata, max.10 szkiców.
 5. Opcjonalnie maksimum 10 slajdów zawierających dokumentację prac projektowych, fotografii , szkiców itp. pokazujących dotychczasowy dorobek kandydata.
 6. Kandydat może być proszony o przedstawienie teczki z oryginałami.

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego składanego w I etapie rekrutacji:

 1. Utworzyć plik PDF zawierający slajdy z wszystkimi pracami z podziałem na kategorie: projekt do teczki, malarstwo, rysunek, opcjonalnie prace dodatkowe, oddzielone przekładkami na białym tle z tytułem Praca Projektowa, Prace malarskie itp.
 2. Prace należy umieścić w poziomie lub w pionie, na każdej stronie jedna praca lub plansza.
 3. Fotografie prac umieszczone w portfolio powinny być przygotowane w rozdzielczości 150 dpi jako plik RGB i „wklejone” w dokument PDF.
 4. Portfolio cyfrowe w postaci pliku PDF należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_WzornictwoUbiór_portfolio
 5. Na początku portfolio należy zamieścić spis wszystkich prac według schematu: str.2-3 Praca projektowa itd. oraz oświadczenie o autorstwie wszystkich prac wymienionych w spisie.
 6. Portfolio nie może przekroczyć 25 Mb.
 7. Jeśli portfolio przekroczy 25 Mb, można go podzielić na więcej plików PDF. Należy je wtedy nazwać odpowidnio: Nazwisko_Imię_WzornictwoProdukt_porftolio1 itd.
 8. Plik / pliki PDF stanowiące portfolio, należy umieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Etap II rekrutacji:

Przed przystąpieniem do rozmowy on-line, w ramach II etapu rekrutacji, tj.: autoprezentacji, należy przygotować plik PDF zawierający zdjęcia, szkice lub film na temat przygotowania i procesu pracy nad projektem do teczki umieszczonym w portfolio elektronicznym z pierwszego etapu.

Wymagania techniczne dotyczące pracy składanej w II etapie rekrutacji, tj.: autoprezentacji:

 1. Utworzyć prezentację zapisaną w pliku PDF o wielkości maksymalnie 25 Mb, zawierający maksymalnie 10 slajdów lub film zapisany w pliku AVI lub MP4 o wielkości maksymalnie 150 Mb, którego odtwarzanie zajmie maksymalnie 3 minuty.
 2. Plik należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_WzornictwoUbiór_autoprezentacja
 3. Plik należy umieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, przed planowanym spotkaniem on-line. Na spotkanie kandydat zostanie zaproszony elektronicznie mailem.
 4. Autoprezentacja na Projektowanie Ubioru odbywa się w języku angielskim. Opis procesu projektowego w postaci prezentacji lub filmu powinien być przedstawiony w języku angielskim.

Zasady fotografowania rysunku lub obrazu:

 1. równomierne oświetlić rysunek światłem sztucznym lub naturalnym,
 2. nie używać lampy błyskowej;
 3. wykonywać fotografie z jak najniższą wartością ISO (np. ISO 80) w celu zminimalizowania szumów „matrycy”;
 4. zadbać o stabilną podstawę dla aparatu fotograficznego np. używając statywu i/lub samowyzwalacza.

Dla Kandydatów na STUDIA II STOPNIA na kierunek WZORNICTWO

Elektroniczna teczka zawiera:

 1. Podanie kandydata o przyjęcie
 2. Życiorys zawodowy
 3. Portfolio cyfrowe zapisane w postaci pliku / plików PDF
 4. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich, indeks lub suplement do dyplomu oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zdobycie innych kwalifikacji.
 5. Rozwiązanie obowiązkowego tematu projektowego – według zasad określonych w osobnym dokumencie, opublikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nie później niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów.
 6. Esej na temat obowiązkowego tematu projektowego w formie tekstu na min. 1800 znaków ze spacjami

Wymagania techniczne dotyczące portfolio cyfrowego:

 1. Portfolio cyfrowe w postaci pliku PDF należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_Wzornictwo_IIstopień_portfolio
 2. Portfolio nie może przekroczyć 25 Mb.
 3. Jeśli portfolio przekroczy 25 Mb, można go podzielić na więcej plików PDF. Należy je wtedy nazwać odpowiednio: Nazwisko_Imię_Wzornictwo__IIstopień_porftolio1 itd.
 4. Projekt obowiązkowy należy przedstawić na 2-3 slajdach, zapisać w postaci pliku PDF i nazwać wg wzoru: Nazwisko_Imię_WzornictwoProdukt_IIstopień_tematprojektowy
 5. Esej na temat obowiązkowego tematu projektowego w formie pliku PDF zatytułowany Nazwisko_Imię_Wzornictwo_IIstopień_esej

Etap II rekrutacji:

Przed przystąpieniem do rozmowy on-line, w ramach II etapu rekrutacji, tj.: autoprezentacji, należy przygotować plik PDF lub film na temat przygotowania i procesu pracy dotyczącego zadanego tematu projektowego

Wymagania techniczne dotyczące autoprezentacji:

 1. Utworzyć prezentację zapisaną w pliku PDF o wielkości maksymalnie 25Mb, lub film zapisany w pliku AVI lub MP4 o wielkości maksymalnie 150 Mb.
 2. Plik należy nazwać według schematu: Nazwisko_Imię_WzornictwoProdukt_IIstopień_autoprezentacja
 3. Plik należy umieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, przed planowanym spotkaniem on-line. Na spotkanie kandydat zostanie zaproszony elektronicznie mailem.