Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tematy do teczek

Wydział Wzornictwa

 

 

 


Temat obowiązkowej pracy, która musi znaleźć się w teczce i portfolio
cyfrowym kandydata na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Wzornictwo,
w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej
jak podchodzić do zadania projektowego do teczki na projektowanie produktu
Temat obowiązkowej pracy, która musi znaleźć się w teczce i portfolio
cyfrowym kandydata na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Wzornictwo,
w zakresie projektowania ubioru