Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną to unikatowa jednostka naukowo-dydaktyczna, łącząca w swoim programie historię sztuki (z naciskiem na sztukę najnowszą) z perspektywą społeczną (socjologiczną i antropologiczną) oraz kształceniem plastycznym.  Studentki i studenci kierunku badania artystyczne otrzymują  pogłębioną wiedzę na temat sztuki współczesnej , organizacji życia artystycznego, instytucji i regulacji prawnych funkcjonujących w polu sztuki oraz różnych form praktyk społecznych i politycznych łączących się z twórczą aktywnością. W działalności naukowo – badawczej stosowane i rozwijane są metody badań poprzez sztukę, wynikające z założenia, że sztuka jest także praktyką poznawczą. Struktura programu oraz różnorodny zespół wykładowców pozwalają samodzielnie kształtować tryb  i treść zajęć, realizować własną ścieżkę kształcenia. Po ukończeniu studiów absolwentki i absolwenci mogą podjąć samodzielną praktykę artystyczno-badawczą, a zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą im również na podjęcie pracy w wielu instytucjach kultury. Doświadczenie nabyte w wyniku praktyk zawodowych i stałego kontaktu ze środowiskami artystycznymi, umożliwi im płynne wejście na rynek pracy.

Dziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dr hab. prof. ASP Waldemar Baraniewski


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański