Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Portfolio cyfrowe

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

na rok akademicki 2021/2022

Dla Kandydatów na STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Kandydatka/Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku Badania artystyczne załącza w systemie następujące materiały wizualne:

 1. Portfolio „A” zawierające autorskie przedstawienie dowolnie wybranego miejsca (pokój, dom, ulica, okolica, wydarzenie publiczne itp.) w formie zestawu fotografii (5 -7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Fotografie należy załączyć do zgłoszenia kandydatury w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w postaci wyeksportowanych zdjęć do jednego pliku .pdf;
  – wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;- gotowy plik należy opatrzyć nazwą: Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio_A_ Film należy załączyć do zgłoszenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w postaci pliku mp4 lub avi w maksymalnym rozmiarze 150 MB.Pliki należy nazwać według wzoru:dla filmu: Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio_A__film.

  Istotą zadania jest ukazanie potencjału fotografii/filmu w procesie poznania rzeczywistości. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej: tworzenia dokumentów i reportaży.

 2. Portfolio B zawierające artystyczne ujęcie tego samego miejsca z zadania A)
  (pokój, dom, ulica, okolica, wydarzenie publiczne itp.) wybranego przez kandydata, w formie zestawu fotografii (po 5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.).Fotografie należy załączyć do zgłoszenia kandydatury w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata  w postaci wyeksportowanych zdjęć do jednego pliku .pdf;- wielkość pliku PDF nie powinna przekraczać 25 MB;

  – gotowy plik należy opatrzyć nazwą: Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio_B

  Film należy załączyć do zgłoszenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w postaci pliku mp4 lub avi w maksymalnym rozmiarze 150 MB.

  Pliki należy nazwać według wzoru:

  dla filmu: Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio_B__film.

  Istotą zadania jest ukazanie umiejętności pokazania wybranego miejsca w formie, którą kandydat uzna za autorską, artystyczną wizję wzbogacającą ujęcie zastosowane w A), a więc nie tylko ujęcie o charakterze krytyczno-dokumentacyjnym, lecz ujęcie kreatywne. Chodzi o artystyczny aspekt prac i ich wartość estetyczną. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia artystycznej kreacji.

 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów oraz własna interpretacja związku sztuk plastycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi (nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami) zapisany w pliku PDF. List motywacyjny należy załączyć do zgłoszenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w postaci pliku pdf w maksymalnym rozmiarze 25 MB dla pojedynczego pliku. Plik należy nazwać według wzoru: Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku _list_motywacyjny.

Dla Kandydatów na STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Kandydatka/Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Badania artystyczne załącza w systemie następujące materiały:

 1. prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań badawczych i twórczych kandydata, w tym bibliografia dotycząca przedmiotu zainteresowań
  Prezentację należy załączyć do zgłoszenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w postaci materiałów w wersji cyfrowej uporządkowanej według kolejności prezentacji, rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png, pdf (w maksymalnym rozmiarze 25 MB dla pojedynczego pliku lub Power Point zapisana w formacie pdf.). Pliki należy nazwać według wzoru: dla prezentacji: imie_nazwisko_wzkw_prezentacja_01 (nr porządkowy określający kolejność prezentacji)
 2. konspekt projektu pracy badawczej wraz z wstępnie wybranym sposobem uzupełnienia przedstawionego zagadnienia językiem plastyki (plan wystawy, diagram, fotografia, film, itp.).
  Konspekt projektu pracy należy załączyć do zgłoszenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w postaci materiałów w wersji cyfrowej uporządkowanej według kolejności prezentacji, rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png, pdf, doc, docx, lub odt (w maksymalnym rozmiarze 25 MB dla pojedynczego pliku lub prezentacja Power Point zapisana w formacie pdf. Plik należy nazwać według wzoru: dla konspektu: imie_nazwisko_wzkw_konspekt_01 (nr porządkowy określający kolejność prezentacji)