Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Wzornictwa

Wzornictwo to nauka, wiedza i doświadczenie usytuowane pomiędzy sztuką, kulturą, naukami technicznymi, socjologicznymi, humanistycznymi, architekturą i urbanistyką, psychologią, ergonomią, materiałoznawstwem, wiedzą o gospodarce i wieloma innymi. Program realizowany na naszym wydziale i metoda prowadzenia zajęć w pracowniach są tak przygotowane i realizowane, by już na poziomie licencjatu dawały absolwentkom i absolwentom świadomość problemów, przed jakimi staną w życiu zawodowym, oraz pokazywały sposoby ich rozwiązywania. Wzornictwo to obszar projektowania i kreowania nowych wartości rozciągający się od projektu użytkowego bibelociku po działania w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia i zadania, przed którymi stajemy wraz ze studentkami i studentami, to nie tylko projekty związane z wykreowaniem nowego produktu czy nowego zapotrzebowania na usługę, wszelkiego rodzaju opracowań 2d, projekty ubiorów, modowe gadżety czy stylizacyjne gry projektowe. To również wspólne kreowanie zdarzeń z pogranicza projektowania i sztuki oraz wiedzy o określonym problemie z realizacją projektową. Wzornictwo i używane do jego opisywania pojęcia to też pewnego rodzaju wytrychy do rozumienia świata. Czy otaczający nas wszechświat – niezależnie od tego, czy wykreował się sam, czy stoi za jego powstaniem jakiś projektant – jest w fazie szkicu koncepcyjnego, modelu czy prototypu? Czy to, co widzimy i o czym wiemy, że jest, stanowi rozwijającą się już realizację projektową? Czy jest to projekt wykonany rzemieślniczo w jednym egzemplarzu, czy wszechświatów jest kilka i nieznacznie tylko różnią się od siebie, czy może jest ich wiele, bo powstają w systemie wielkoseryjnym i są sztancowymi klonami jednej koncepcji realizacyjnej i wdrożeniowej? Dla kogo powstał ten produkt, jak jest zorganizowana jego dystrybucja, jakie są koszty tej produkcji? Wzornictwo to w naszym rozumieniu dyscyplina projektowania, której założeniem jest tworzenie nowych wartości, przedmiotów, usług, przekazów i nowych zapotrzebowań. Jego celem jest wsparcie zarówno poszczególnych osób, jak i określonych zbiorowości przez przyjazne i współpracujące otoczenie. W tej misji jest coś magicznego i zarazem szalenie współczesnego. I ciągle jest wiele do zrobienia.

Dziekan Wydziału Wzornictwa, prof. Ksawery Piwocki


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański