Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Wydział Sztuki Mediów, powstały w 2009 roku, był pierwszą tego rodzaju jednostką w Polsce. Na studiach pierwszego stopnia program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz na naukę analizy i rozpoznania dostępnych mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego. Szczególny nacisk kładziony jest na fotografię, formy wideo, działania przestrzenne, projekty immersyjne oraz wirtualną rzeczywistość. Nie są jednak pomijane klasyczne formy wypowiedzi artystycznej: rysunek, malarstwo czy rzeźba. Wszystko to służy zarówno tradycyjnym sposobom ekspresji, jak i nowym formom twórczości. Program drugiego stopnia studiów opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi artystycznych w połączeniu z refleksją teoretyczną. Pozwala studentkom i studentom na swobodne budowanie komunikatu wizualnego i wykorzystanie profesjonalnej technologii z zakresu mediów cyfrowych. Absolwentki i absolwenci Wydziału Sztuki Mediów posiadają także kompetencje społeczne w zakresie tworzenia zespołów realizujących projekty artystyczne i kierowania ich pracą. Są przygotowani do podejmowania współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach wielopłaszczyznowych, zaangażowanych społecznie projektów artystycznych.

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów, prof. Prot Jarnuszkiewicz


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański