Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika ze szczególnych umiejętności i wiedzy, jakie są niezbędne w prawdziwie twórczej pracy artystycznej scenografa, dalece odmiennej od innych sztuk plastycznych. Studia na naszym wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk, dają wiedzę i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych. W ramach zajęć studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, lalkowej czy projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w 3D, nie obce są im VR i AR, próbują holografii. A jednocześnie tradycyjnie uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby, poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Obowiązkowe są malarstwo i rysunek. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej jest indywidualizacja programu kształcenia dla każdej studentki i każdego studenta z uwagi na potrzeby, predyspozycje i stopień rozwoju artystycznego. Wśród naszych nauczycieli akademickich są najwybitniejsi polscy scenografowie teatralni i filmowi, laureaci wielu nagród, także Oskarów. Nasze studentki i nasi studenci realizują zarówno etiudy warsztatowe (teatralne i filmowe), jak i przedstawienia, m.in. na scenach ASP w Warszawie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza i teatrów oraz w łódzkiej filmówce, Warszawskiej Szkole Filmowej czy Szkole Wajdy. Przygotowujemy wspólne projekty operowe ze stołeczną Akademią Teatralną i z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest to ostatni element procesu kształcenia, ale i ostatni sprawdzian pozwalający studentkom i studentom zaistnieć na „rynku” scenograficznym. Przynosi to wymierne efekty, gdyż prawie wszyscy, którzy ukończyli studia na naszym wydziale, pracują w zawodzie scenografa.

Dziekan Wydziału Scenografii, dr hab. Paweł Dobrzycki, prof. Uczelni


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański