Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Rzeźby

Podstawowym kryterium programowym w dydaktyce Wydziału Rzeźby jest całościowe podejście do problematyki rzeźbiarskiej, obejmujące wszystkie jej aspekty. Studiujący mogą dokonywać wyboru ścieżki kształcenia według własnych predylekcji i intelektualnych przesłanek – począwszy od kreacji rzeźbiarskiej opartej na tradycyjnym studium z natury po rzeźbę rozumianą jako wyszukana i wystudiowana forma „czasoprzestrzeni” oraz interdyscyplinarne działania przestrzenne, również w przestrzeni publicznej. Możliwości swobodnego wyboru wiodących pracowni rzeźby, specjalizacji i technik rzeźbiarskich są wynikiem rozpoczętej przed laty indywidualizacji kształcenia opartego na relacji dydaktyk – studiujący. Od roku akademickiego 2016/17 większość pracowni mieści się w nowej siedzibie przy ul. Spokojnej 15. Infrastruktura techniczna i zaplecze warsztatowe wydziału zostały w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane. Dzięki temu Wydział Rzeźby może się szczycić nowoczesnym zapleczem warsztatowym, a na szczególne wyróżnienie zasługują warsztaty technik rzeźbiarskich: odlewnictwa artystycznego, ceramiki, kamienia i drewna.

Dziekan Wydziału Rzeźby, dr hab. Rafał Rychter


Fot.: Jakub Wróblewski, Antoni Domański